• Флуоресцеинова ангиография (ФА)
  • Оптична кохерентна томография (ОСТ)
  • Топография на роговицата
  • Лазертерапия при очни заболявания (ALC)
  • Авторефрактометрия
  • Биомикроскопия
  • Офталмоскопия
  • Тонометрия
  • Пахиметрия
  • Диагностика на детско зрение