За разлика от причините за развитие на първичната глаукома, които в голяма степен могат да останат неясни, вторичната глаукома е резултат от предшестващи я промени. Те могат да се дължат на възпалителни, дегенеративни и туморни процеси в окото; при определени извъночни заболявания и при продължителна употреба на някои лекарства. Вторичната глаукома е твърде разнородна категория, в която могат да се разграничат две основни групи – вторична откритоъгълна и вторична закритоъгълна глаукома.
Към вторичната откритоъгълна глаукома се отнасят псевдоексфолиативна глаукома (трабекуларния апарат и другите вътреочни структури са „посипани“ с белезникаво-сивкава скреж, която затруднява оттичането на вътреочната течност; характерна е за бялата раса, в частност скандинавските народи, появява се след 60-65-годишна възраст, много често при хора със сърдечно-съдови увреждания), пигментна глаукома (по-често срещана при мъже с късогледство, проявява се в по-млада възраст, между 30 и 50 години; тя е резултат от наличието на повече пигмент по ириса, който се отлага по трабекуларния апарат), глаукома от лещен произход (развива се при нарушаване целостта на лещената капсула – тогава лещените протеини се възприемат от окото като чужди и неговата реакция е блока, повишено вътреочно налягане, зачервяване), глаукома, свързана с вътреочен кръвоизлив, тумори и травми. Дългият прием на кортикостероиди (локално или по общ път) може да предизвика кортизонова глаукома.
Вторичната закритоъгълна глаукома настъпва при необратимо затваряне на иридо-корнейния ъгъл, при което се получават трайни сраствания (гониосинехии). Такъв вид глаукома са неоваскуларна глаукома (причини за нея са диабетна ретинопатия, тромбози на централната вена на ретината, хроничен увеит, вътреочен тумор, в началото протича асимптомно, но в по-късен етап се проявява със силни болки, зачервяване на окото и драстично намалено зрение до слепота), постоперативна глаукома (макар рядко, е възможно да се развие след операция от катаракта, витректомия с имплантация на газ и силикон), малигнена глаукома (едно от най-тежките усложнения, свързано с операция за първична закритоъгълна глаукома, при което се нарушава нормалния път на оттичане на вътреочната течност и тя навлиза назад в стъкловидното тяло; тук клиничната картина е изключително драматична – силни болки, зачервяване и много високо вътреочно налягане).
Когато причината за вторичната глаукома е известна, имаме инструментите да ѝ въздействаме, а в някои случаи може да бъде „изпреварена“ с профилактика и адекватно лечение на системните заболявания (диабет, сърдечно-съдови заболявания, контрол на лечението с кортикостероиди).