80 % от информацията за околния свят получаваме чрез зрението си. Преди детето да започне да говори, е много трудно да се определи степента на зрителната му острота. Има заболявания на очите, които протичат без външна изява и родителите не могат да разберат, че детето има зрителен проблем. Прегледът при офталмолог може да установи необходимост от корекция на зрението и по този начин да се предотврати развитието на „мързеливо око“. Препоръчително е този преглед да се направи до 12-месечна възраст на детето. Времето е ключов фактор, защото възможността да се въздейства и да се развие зрението на мързеливото око е до около 8-годишна възраст.