В устройството на окото, съвсем буквално, макулата има централна роля – тя е отговорна за централното и детайлно зрение. Способността да разпознаваме лица, дори фактът, че в момента четете този текст, се дължи на нейната добра функция. Макулната дегенерация свързана с възрастта (МДСВ) е социално значимо заболяване, което води до трайно увреждане на зрението. Рискови фактори за МДСВ са възраст над 65 години (с нарастване на възрастта рискът от това заболяване се увеличава до 4 пъти); два пъти по-често се среща при жените; фамилна обремененост; хипертонична болест и сърдечно-съдови заболявания, тютюнопушене, продължително излагане на слънчева и синя светлина, нерационално хранене.

Въпреки, че за всеки от нас понякога е по-удобно да не разпознае нечие лице, съгласете се, че е меко казано некомфортно да сте заобиколени единствено от силуети. Така че, при появата на тъмни петна, разкривени линии или пък сте предразположени към МДСВ, прегледът при офталмолог е повече от необходим. Неговото отлагане може да има сериозни последици, тъй като при МДСВ загубата на зерение е необратима.

Макулна дегенерация (ФА)
Макулна дегенерация (ОСТ)