Фокусът на оптичната система на късогледото око се намира пред ретината, т.е. успоредните лъчи при такова око се пресичат пред ретината (някъде в стъкловидното тяло) и образът е неясен. Това може да се дължи на по-голямата пречупвателна сила на оптичната система на окото (рефракционна миопия) или по-дългата предно-задна ос на окото (осева миопия), която е по-често срещана.

Причините за миопията не са до край известни. Със сигурност може да се твърди, че прогресиращата високостепенна миопия се унаследява (автозомнорецесивно унаследяване). Предполага се, че въздействие на механизми, свързани с дисбаланс на стероидните хормони, се отразява върху строежа на колагенните влакна. Това от своя страна влияе върху дължината на очната ябълка, тъй като външната ѝ обвивка (corneosclera) е изградена от различни типове колаген и вода. Други причини могат да бъдат нарушения в ембриогенезата, повишена активност на ензима хиалуронидаза, промени в съотношението калций-фосфор, промени в концентрацията на аскорбинова киселина, нарушение на отношението акомодация-конвергенция.

Миопията може да бъде слаба (до -3,00 dsph), средна (от -3,00 dsph до -6,00 dsph) и високостепенна (над -6,00 dsph). Зрителната острота за далеч при късогледство винаги е нарушена, а зрението за близо е добро. При високостепенната (дегенеративна) миопия, окото е не само функционално, но и анатомично увредено – очната ябълка е леко изпъкнала напред, зеницата е по-широка, в очното дъно се наблюдава миопичен конус, задна стафилома, Фуксово петно в макулата, дегенеративни промени в периферната ретина.

Начини за корекция на миопия:

  • оптична корекция (очила или контактни лещи) – използват се минусови (разсейващи) лещи. Погрешно е схващането, че очилата лекуват, т.е, използването им ще доведе до преодоляване на рефрактивната аномалия или напротив, ще задълбочи състоянието, ако не се носят. Те се изписват, за да се осигури на пациента добро зрение.
  • рефрактивна хирургия (лазерна корекция или факични лещи)
Миопия (късогледство)