Фокусът на оптичната система на далекогледото око се намира зад ретината, т.е. успоредните лъчи при такова око се пресичат зад ретината и образът е неясен. Това се дължи на слабопречупваща сила на оптичните среди или по-къса предно-задна ос на окото.

Хиперметропията може да бъде слаба ( до +2,00 dsph), средна (от +2,00 dsph до +5,00 dsph) и силна (над 5,00 dsph). Над 10 dsph състоянието граничи с микрофталм (прекалено късо и малко око).

Децата и младите хиперметропи виждат ясно надалече чрез автоматично и неосъзнато напрягане на акомодацията. Поради това продължително напрягане цилиарният мускул хипертрофира. Този процес е съпроводен с главоболие, бърза умора при четене и неясно виждане на близки и далечни предмети. Зрителната острота може да бъде 1,0 (100 %), но тя се дължи именно на тази свръхакомодация, т.е доброто зрение е резултат от голямо неволево усилие и напрежение. За да се определи точната рефракция, работата на цилиарния мускул трябва да бъде блокирана чрез използването на медикаменти (Atropin или най-често Cyclogyl 1%). Т.е, по време на прегледа зениците се разширяват с поставяне на капки.

Начини за корекция на хиперметропия:

  • оптична корекция (очила или контактни лещи) – използват се плюсови (събирателни) лещи. Погрешно е схващането, че очилата лекуват, т.е, използването им ще доведе до преодоляване на рефрактивната аномалия или напротив, ще задълбочи състоянието, ако не се носят. Те се изписват, за да се осигури необходимият комфорт на окото за ясно виждане на близки и далечни обекти.
  • рефрактивна хирургия (лазерна корекция или факични лещи)
Хиперметропия (далекогледство)